Marka: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Ürün Kodu: 9789753893015
Stok Durumu: 2
102,50 ₺
Eski? arap şi?i?rleri?, seçi?ler, atasözleri? vb. Malzeme i?ncelendi?ği?nde; arapların, ta eski? çağlardan i?ti?baren yıldızlar, onların doğuşu, batışı; yağmurlar, bulutlar gi?bi?, özelli?kle kendi? hayat şartlarıyla yakından i?lgi?li? koçularda geni?ş bi?lgi?leri?ni?n olduğu görülür. Bu durum, arapların bulunduklari bölge i?ti?bari?yle bu konularda bi?lgi? sahi?bi? olmaya mecbur oluşlarından i?leri? gelmektedi?r. Zi?ra uçsuz bucaksız çöllerdeki? hayat şartları onları dai?ma dolaşmaya, hayvanları i?çi?n su ve otlak bulmaya mecbur edi?yordu. Yakıcı çöl güneşi?nden kurtulmak i?çi?n bu yolculuklarını geceleri? yapmaktan başka çareleri? de yoktu. Bu sebeple yıldızlan i?yi? öğrenmek ve onların rehberli?ği?nde yollarina devam etmek zorundaydılar. Böylece araplar, yıldızlar, onların doğuşu ve batışıyla i?lgi?li? bi?rçok şey öğrendi?ler. Bi?r takımyıldızların doğu veya batışıyla, bu esnada meydana selen olaylar arasında bazı münasebetler kurdular. Zamanla bu alanda geni?ş bi?r kültür bi?ri?ki?mi?ne sahi?p olan araplar bunları seci?leri?nde, şi?i?rleri?nde ve di?ğer sözleri?nde di?le geti?rdi?ler. Bu da onlardan daha sonra arap di?li? ve edebi?yatı alanında eserler yazan müelli?fleri?n i?lgi?si?ni? çekmeye sebep oldu.

Ürün Adı: Kitabül Enva Vel-Ezmine ve Marifet Ayanil-Kevakib / İbn Asım
Ürün Kodu: 9789753893015
Yazar: İbn Asım, Ebu Bekr Abdullah B. Huseyn B., İbrahim B. Huseyn B. Asım es-Sekafi
Basım Yılı: 2018
Kapak Türü: Ciltli
Sayfa Sayısı: 464
Kağıt Cinsi: Şamua
Çevirmen:
YANINA EKLE!
BENZER KİTAPLAR